Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012: ΜΙΣΟ ΔΙΣ. ΜΕΙΟΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Από aftodioikisi.gr


Μειωμένα κατά 500 εκατ. ευρώ (11,5%) θα είναι τα έσοδα δήμων και περιφερειών από το κράτος (τακτικός προϋπολογισμός και πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων) στον Προϋπολογισμό του 2012. Αυτό προκύπτει από το σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή. Παράλληλα τα συνολικά έσοδα της Αυτοδιοίκησης (συμπεριλαμβανομένων, δηλαδή, και των ιδίων εσόδων δήμων και περιφερειών) εμφανίζονται μειωμένα κατά 536 εκατ. ευρώ (ποσοστό 7,6%).
Αναλυτικά, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2012:

- Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), η Αυτοδιοίκηση πρόκειται να λάβει 3,214 δισ. ευρώ έναντι 3,692 δισ. ευρώ το 2011.
-Από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, θα λάβει το 2012 608 εκατ. ευρώ έναντι 630 εκατ. ευρώ το 2011.
Τη μερίδα του λέοντος των ΚΑΠ και το 2012 λαμβάνουν οι δήμοι με 2,613 δισ. ευρώ έναντι 600,4 εκατ. ευρώ των περιφερειών.
Μειωμένα και τα έξοδα
Στο σκέλος των εξόδων:
- Αυξημένες εμφανίζονται οι δαπάνες για μισθούς, καθώς, όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού «το 2011 η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού των περιφερειών αντιμετωπίστηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εάν συνυπολογισθεί η δαπάνη αυτή, προκύπτει μείωση του μισθολογικού κόστους κατά 314 εκατ. ευρώ», προστίθεται.
- Μειωμένες κατά 100 εκατ. ευρώ προβλέπονται οι δαπάνες για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων από τους δήμους, «κυρίως από τη διαδικασία επαναξιολόγησης των δικαιούχων μέσω της ανασυγκρότησης των σχετικών υγειονομικών επιτροπών ελέγχου των δικαιολογητικών τους, που είναι σε εξέλιξη».
- Μειωμένες κατά 185 εκατ. ευρώ ή κατά 7% προβλέπονται και οι λοιπές δαπάνες «ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού τους και των επιπτώσεων του προγράμματος Καλλικράτης». (Πρόγραμμα εξυγίανσης με ισοσκελισμένους προύπολογισμούς κ.λπ).Δεν υπάρχουν σχόλια: