Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Υπουργείο Οικονομικών:Έλλειμμα 20,49 δισ. ευρώ το 11μηνο


Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού το 11μηνο διαμορφώνεται στα 20,49 δισ. ευρώ. Είναι αυξημένο κατά 4,75% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.  Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3%, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6,2%. 


Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 43.860 εκατ. ευρώ και εμφανίζονται μειωμένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010. 

Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος, λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων, καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Η υστέρηση έναντι του στόχου για το ίδιο διάστημα οφείλεται σε καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την πολυήμερη απεργία του προσωπικού της ΓΓΠΣ και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς και στη μετάθεση στον τελευταίο μήνα του έτους, της είσπραξης εσόδων από την ΕΕ.

Τα έσοδα του Προγράμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι αυξημένα κατά 81,2% ή κατά 1.184 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 11μηνο του 2010.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3.657 εκατ. ευρώ ή 6,2% έναντι του 2010. 

H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

  • Στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.638 εκατ. ευρώ ή 20,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010,
  • Στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 3% ή 1.339 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, που οφείλεται Στην αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2.768 εκατ. ευρώ, η οποία υπερέβη τη μείωση κατά 1.429 εκατ. ευρώ των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.
Βασικοί αποδέκτες των αυξημένων επιχορηγήσεων ήταν:

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.611 εκατ. ευρώ (κυρίως το ΙΚΑ κατά 1.583 εκατ. ευρώ, ο ΟΑΕΕ κατά 100 εκατ. ευρώ και το ΝΑΤ κατά 42 εκατ. ευρώ), εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.
  • Ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 410 εκατ. ευρώ και
  • Τα νοσοκομεία, κατά 1.059 εκατ. ευρώ, για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 (δόθηκαν επιπλέον 89 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).
Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 40,1% ή 2.874 εκατ. ευρώ.

Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι όλα αυτά τα στοιχεία αφορούν μόνον στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης- κατά τον ορισμό του ESA95- που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.
ΠΗΓΗ ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: