Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Ομιλία για τις δυσκολίες μάθησης στον Άγιο Δημήτριο


9ο Δημοτικό Σχολείο
Λίγα λόγια για τον οµιλητή

Ο Νίκος Τοµαράς είναι εκπαιδευτικός, συγγραφέας. Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Δυσλεξίας, επιστηµονικός συνεργάτης του Κέντρου Ψυχολογικό)ν Μελετών, µέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Έρευνας και Μελέτης Δυσκολιών Μάθησης και τέλος µέλος της Εταιρίας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος.
Ασχολείται µε τις µαθησιακές δυσκολίες είκοσι χρόνια. Έχει δηµοσιεύσει πολλά επιστηµονικά άρθρα και συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα για τη διάγνωση και αποκατάσταση των Μαθησιακό)Υ ΔυσΊ(ολιό)ν και ιδιαίτερα της δυσλεξίας όπως επίσης και σε οµάδες παραγωγής αποκαταστασιακού και εκπαιδευτικού υλικού.
Έχει παρουσιάσει σε συνέδρια τα αποτελέσµατα των παραπάνω ερευνό)ν και έχει λάβει µέρος σε ηµερίδες για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικό)ν Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: