Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Νέες αρμοδιότητες αντιδημάρχων στην ΗλιούποληΚατόπιν της παραίτησης για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους του Αντιδημάρχου κ. Αντρέα Βασιλείου, με απόφαση του Δημάρχου κ. Βασίλη Βαλασόπουλου, ορίζεται Αντιδήμαρχος ο κ. Γιώργος Χατζιδάκης, με αρμοδιότητα την προώθηση και εποπτεία των τεχνικών έργων του Δήμου, ενώ παράλληλα ανακατανέμονται, με στόχο την αποτελεσματικότερη διοίκηση του Δήμου, οι αρμοδιότητες των υπολοίπων Αντιδημάρχων ως εξής:

Γιάννης Νικηφόρος:    Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Κώστας Σεφτελής:      Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
Χρήστος Γιαννάκης:    Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Εθελοντισμού
Κων/νος Παπαδόπουλος:        Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διαφάνειας & Παιδείας
Γιώργος Χατζιδάκης:  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Τα θέματα Νεολαίας ανατίθενται στη Δημοτική Σύμβουλο κ. Ελένη Καπίρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: