Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Καλύφθηκε από το Δημόσιο η αύξηση 290 εκατ. ευρώ από την ΑΤΕbank


Κατά 100% καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου της ΑΤΕbank κατά 290 εκατ. ευρώ, με το δημόσιο να εισφέρει το σύνολο των κεφαλαίων. Πρόκειται για την αύξηση κεφαλαίου που αποφασίστηκε λόγω της συμμετοχής της τράπεζας στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. 


Οι ζημιές από το «κούρεμα» των ομολόγων θα προκαλέσουν σημαντική μείωση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της ΑΤΕbank, καθιστώντας απαραίτητη και νέα κεφαλαιακή ένεση, πέραν των 290 εκατ. ευρώ.

Μέρος των επιπλέον κεφαλαίων θα καλυφθεί από την πώληση χρηματοπιστωτικών και λοιπών θυγατρικών του ομίλου, για τις οποίες διενεργούνται διεθνείς διαγωνισμοί.

Αναλυτικότερα, η αύξηση με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων καλύφθηκε από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά ποσοστό 89,918% με την καταβολή συνολικού ποσού 260,76 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά μόνο το ελληνικό δημόσιο ως βασικός μέτοχος της τράπεζας, άσκησε πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούσαν, εισφέροντας 260,71 εκατ. ευρώ.

Οι αδιάθετες μετοχές καλύφθηκαν από το δημόσιο. Μετά την πιστοποίηση της αύξησης από το δ.σ. της τράπεζας στις 29.12.2011, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 1,05 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 1.750.955.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία.

Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

ΠΗΓΗ ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: