Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Ποιος θα κάνει "διαπιστωτικές πράξεις" για δημοσιογράφους; του Β. ΚΟΥΤΟΥΖΗ    Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την ψήφιση τροπολογίας που θα εξαιρεί τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ, του ΑΠΕ-ΜΠΕ κλπ. από το νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο.
Και όσοι το ακούνε σχολιάζουν δυσμενώς ότι πρόκειται για χάρη υπέρ των δημοσιογράφων.
Όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Την ανάγκη ψήφισης τροπολογίας την επιβάλει η Διεθνής, Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία που ισχύει για τους δημοσιογράφους που εργάζονται στα δημόσιου χαρακτήρα ΜΜΕ.

Για να καταγραφεί κάποιος υπάλληλος στο νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο πρέπει να καταρτιστεί «διαπιστωτική πράξη».
Και για να καταρτιστεί «διαπιστωτική πράξη» στην ΕΡΤ, θα πρέπει να ληφθούν υπ όψη:
1.- Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 (Πολυνόμος).
2.- Το ΦΕΚ 283 τ.Β'/20.4.89 που επικυρώνει το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού ΕΡΤ, και οι μετέπειτα εγκριθείσες τροποποιήσεις του.
3.- Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων κλπ.
Η «διαπιστωτική πράξη» θα πρέπει να αναφέρει ότι οι «υπηρετούντες στον Οργανισμό Υπάλληλοι έχουν «αυτά τα χρόνια υπηρεσίας, αυτά τα πτυχία….κλπ)
Πχ Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τάδε Ταδόπουλος του Ιωάννη, Βαθμός Κατάταξης Γ,
Χρόνος Υπηρεσίας: 2 Έτη, 3 Μήνες, 22 Ημέρες.
Όμως οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ δεν είναι τακτικοί υπάλληλοι. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, άρθρο 7 παράγραφος 3, οι δημοσιογράφοι που προσφέρουν υπηρεσίες στην ΕΡΤ, είναι «έκτακτο προσωπικό». Ο ΓΚΠ εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 10 παρ. 9 του Ν. 1730/1987, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 8256/22/815/1989 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 283 Β'/20-4-1989 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και έχει ισχύ νόμου. Και δεν μπορούν να θεωρηθούν τακτικοί υπάλληλοι με την έννοια του άρθρου 28 του ν. 4024/2011.
Επί πλέον ο νόμος περί ασφάλισης των δημοσιογράφων της ΕΡΤ στην Α Διεύθυνση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΠρώηνΤΣΠΕΑΘ) (άρθρο 13 παρ. 5 νόμος 1759/1988) απαγορεύει το χαρακτηρισμό τους ως υπαλλήλων, διότι τότε θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένοι σε άλλο Ταμείο, και να μην είναι μέλη της ΕΣΗΕΑ. Προϋποθέσεις, όμως, απαραίτητες για να προσληφθούν στην ΕΡΤ ως έκτακτο προσωπικό ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
Γι αυτό ο ν. 4024/2011 άρθρο 32 παράγραφος 3 εδ.3 προβλέπει τη διατήρηση της ασφάλισής τους σ αυτό το ταμείο.
Υστερα από τα προηγούμενα, είναι εύκολο να αντιληφθεί καθείς πόσο «στο πόδι» έγιναν και γίνονται όλα. Και φυσικά εν αγνοία των αρμόδιων υπουργών.
Και ερωτάται, ποιος είναι αυτός ο «αρμόδιος», που με τόση έλλειψη αναφοράς νόμων, θα τολμήσει να κάνει «διαπιστωτική πράξη» για δημοσιογράφο;
Εκτός από ακύρωση και εξαφάνιση της «διαπιστωτικής πράξης» στα αρμόδια δικαστήρια, κινδυνεύει και ο ίδιος να κατηγορηθεί και να μηνυθεί για άγνοια νόμων, για παράβαση καθήκοντος, ίσως και με δόλο, και ένα σωρό άλλα.
Γι αυτό επιβάλλεται μια τροπολογία εξαίρεσης από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του νόμου 4024/11.
Οσο για το οικονομικό μέρος δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει θέμα. Αρκετά έχουν χάσει ως τώρα και οι δημοσιογράφοι με την εφαρμογή των νόμων 3845 και 3899/2010. Ας τεθεί και ένα λογικό πλαφόν ύψους αποδοχών και τέλειωσε το θέμα! / 17-12-11/

Δεν υπάρχουν σχόλια: