Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Απόφαση Δ.Σ. Ηλιούπολης για τον Κ. Δελλαπόρτα

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Απόσπασμα
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης
   
Σήμερα 12 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά από την 1157/11.1.2012 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα είκοσι πέντε,  δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Νικηφόρος Ιωάννης, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 10. Χατζηδάκης Γεώργιος, 11. Γιαννάκης Χρήστος, 12. Καλλαρύτης Χρήστος, 13. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 14. Αντζινάς Ιωάννης, 15. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 16. Βασιλείου Ανδρέας, 17. Καπίρη Ελένη, 18. Αναγνώστου Ιωάννης, 19. Ευσταθίου Αναστάσιος, 20. Αραμπατζής Γαβριήλ, 21. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 22. Μπενάς Γεώργιος, 23. Πούλος Ιωάννης, 24. Πατσαβός Παναγιώτης και 25. Πίκουλα Αργυρώ, ότι οι κ.κ. 1. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 2. Αντωνίου Ευαγγελία, 3. Βιδάλης Παναγιώτης, 4. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 5. Δημητρόπουλος Άγγελος, 6. Κυριακουλέας Παύλος, 7. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 8. Καλούδης Κων/νος, 9. Σερέτη Χριστίνα, 10. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 11. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 12. Τσατσούλη Αναστασία, 13. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 14. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 15. Κοκοτίνης Χρήστος και 16. Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτριος Αναστόπουλος.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκφραση συλλυπητηρίων για το θάνατο του πρώην επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ», Κωνσταντίνου Δελλαπόρτα.

     Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το Σώμα για την τραγική είδηση του θανάτου του πρώην επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ», Κωνσταντίνου Δελλαπόρτα. Εξέφρασε τα συλλυπητήρια της προς την οικογένεια του εκλιπόντος, ο οποίος απετέλεσε διακεκριμένη μορφή της πόλης μας, με μακρόχρονη  και πολύτιμη προσφορά σ’ αυτήν
    Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Βαλασόπουλος, ο οποίος εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του Δημοτικού Συμβουλίου για τον θάνατο του πρώην επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ» Κωνσταντίνου Δελλαπόρτα. Συνεχίζοντας, εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος, την ευπρέπεια και την αγωνιστικότητα του εκλιπόντος και  εξέφρασε τα συλλυπητήρια του προς την οικογένεια και τους συνεργάτες του. Κατόπιν, πρότεινε  η κηδεία του εκλιπόντος να γίνει με δαπάνη του Δήμου, ως ελάχιστος φόρος τιμής για την προσφορά του στην πόλη μας και η σημαία στο Δημοτικό Μέγαρο να κυματίζει μεσίστια κατά την ημέρα της εξόδιας ακολουθίας.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Νέα Δημοτική Κίνηση», κ. Αναγνώστου Ιωάννης, εξέφρασε την θλίψη του για το τραγικό γεγονός, ενώ τόνισε ότι η μορφή και η παρουσία του εκλιπόντος θα παραμείνει ζωντανή στη μνήμη όλων, ως παράδειγμα αφοσίωσης στα δημοτικά δρώμενα της πόλης μας και πρότεινε την μετονομασία οδού ή πλατείας του Δήμου σε Κωνσταντίνου Δελλαπόρτα.
(Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πατσαβός)
    Τέλος, η κ. Πρόεδρος πρότεινε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο τηρήσει ενός λεπτού σιγή ως ελάχιστο φόρο τιμής προς το πρόσωπο του εκλιπόντος.
Μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά
    Το Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις  των άρθρων  95 και 96 του Ν.3463/2006
Ομόφωνα αποφασίζει
1.    Το Δημοτικό Συμβούλιο  εκφράζει την βαθιά θλίψη του Δημοτικού Συμβουλίου και του Λαού της Ηλιούπολης για τον θάνατο του εκλεκτού και επιφανούς συμπολίτη μας, Κωνσταντίνου Δελλαπόρτα
2.    Η κηδεία του εκλιπόντος να γίνει με δαπάνη του Δήμου, ως ελάχιστος φόρος τιμής για την προσφορά του στην πόλη μας, ενώ οι σημαίες του Δήμου να κυματίζουν  μεσίστιες
3.    Την μετονομασία οδού ή πλατείας της πόλης μας σε Κωνσταντίνου Δελλαπόρτα
4.    Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στον Τύπο, μαζί με πρόσκληση προς όλους τους δημότες της Ηλιούπολης να συμμετάσχουν στο βαρύτατο πένθος για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Δελλαπόρτα, του οποίου η μορφή και η παρουσία θα παραμείνει ζωντανή στην μνήμη μας, ως παράδειγμα αφοσίωσης στα δημοτικά δρώμενα της πόλης μας
     
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2012 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ           Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ        
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                         
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  13.1.2012                         
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        
    
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ       

Δεν υπάρχουν σχόλια: