Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Επανέρχεται στο θέμα της διαχείρισης των απόρρητων δαπανών ο Αλέξης ΤσίπραςΕπανέρχεται στο θέμα της διαχείρισης των απόρρητων δαπανών ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτοντας νέα ερώτηση προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Οικονομικών. Με την πρωτοβουλία του ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά εμπλέκει τον Σταύρο Δήμα και τη Ν.Δ. στην αποκάλυψη της υπόθεσης, καθώς η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε κανένα στοιχείο.
Ο Αλ. Τσίπρας τονίζει ότι οι απόρρητες δαπάνες υπουργείων Εξωτερικών, Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη έχουν ξεπεράσει μέσα στη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ τα πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, με "αλλεπάλληλες και 'έγκαιρες' αναλήψεις και αυξήσεις πιστώσεων, μεταφορά κονδυλίων, αλλά και γενικότερη αδιαφάνεια".
Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ρωτά:

1. Πoια ήταν απολογιστικά η διαμορφωμένη πίστωση για απόρρητες δαπάνες (ΚΑΕ0896) σε απόλυτο αριθμό, αλλά και σε ποσοστό διάθεσης κατά το οικονομικό έτος 2009;
2. Τι ποσό είχε αναληφθεί μέχρι τις εκλογές του 2009 (από την κυβέρνηση Καραμανλή) και ποιο ήταν το υπόλοιπο;
3. Υπήρξαν αποφάσεις αύξησης της σχετικής πίστωσης μετά τις εκλογές, τι ποσά ζητήθηκαν, με ποιο αίτημα από τον διατάκτη και ποιο ποσό τελικά δόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους;
4. Με δεδομένο ότι στον προϋπολογισμό του 2009 δεν υπήρχε αποθεματικό, από ποιους κωδικούς προήλθαν οι τυχόν αυξήσεις;
5. Για την παραπάνω περίοδο, ποιο ήταν το ποσοστό που δόθηκε στην τελικά διαμορφωμένη πίστωση; Αυτό το ποσοστό ακολούθησε τη γενική εγκύκλιο του προϋπολογισμού του 90%, που αφορούσε όλες τις άλλες πιστώσεις του εκάστοτε υπουργείου;
Ειδικά για τα έτη 2010 και 2011 μέχρι σήμερα ο Αλ. Τσίπρας ρωτά:
6. Υπήρξαν αποφάσεις αύξησης της συγκεκριμένης πίστωσης, τι ποσά ζητήθηκαν, με ποιο αίτημα από τον διατάκτη και ποιο ποσό τελικά δόθηκε από το ΓΛΚ;
7. Αν ναι, πότε έγιναν;
8. Τι ποσό αναλήφθηκε από την τελικά διαμορφωμένη πίστωση;
9. Τι προβλέπεται για τις ιδιότητες των μελών στις επιτροπές ελέγχου απορρήτων δαπανών; Έχουν τηρηθεί οι σχετικές διατάξεις;
Ζητεί ακόμη τα έγγραφα των αποφάσεων των επιτροπών ελέγχου απορρήτων δαπανών, που αποδεικνύουν ότι δαπανήθηκαν τα ποσά για τους προβλεπόμενους απόρρητους σκοπούς, και να κατατεθούν οι αποφάσεις για τη στελέχωση των μελών των επιτροπών ελέγχου απορρήτων δαπανών.

ΠΗΓΗ ΑΥΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: