Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ!


           Ελληνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέο ΕΑΜ!
                   Ελεύθερη Ελλάδα
Η Νέα Τάξη (ο νέος φασισμός) διορίζει, κουρελιάζοντας το Σύνταγμά μας, «πρωθυ-πουργό» υπάλληλο της Μέρκελ και μέλος της «Τριμερούς Επιτροπής». Η «Τριμε-ρής» υπηρετεί το διεθνές καρτέλ των τοκογλύφων-τραπεζιτών με στόχο:
1)Την διάλυση των «εθνών-κρατών» και τον οριστικό ενταφιασμό των εθνι-κών κοινοβουλίων, της δημοκρατίας και των εκλογών. 2)Την αφαίρεση κάθε συλλογικού και ατομικού δικαιώματος (οικονομικού, εργασιακού κ.ά.) στο όνομα της Παγκοσμιοποίησης και της απάτης των «αγορών».

Η Νέα Τάξη για την επιβολή της δικτατορίας της σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Νότο χρησιμοποιεί ως μέσα την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γερμανία), το ΕΥΡΩ (ΜΑΡΚΟ), το ιδεολόγημα των Ανοικτών Συνόρων (Open Borders) και το τοκογλυφικό Χρέ-ος, και ως εφαλτήριο, «πιλότο» και χώρα πρώτης εφαρμογής έχει επιλέξει και χρη-σιμοποιεί τη χώρα μας.
Υψώνει ένα Δ΄ Ράιχ με όπλα τώρα οικονομικά και επικοινωνιακά (στρατηγική της ήπιας ισχύος) και με «στρατεύματα κατοχής» ενσωματωμένες από καιρό (Συνθή-κη του Μάαστριχτ), εκμαυλισμένες τοπικές πολιτικές ηγεσίες, για το ίδιο με  τον Ναζισμό αποτέλεσμα: Κατοχή, φτώχεια, εξαθλίωση, θάνατο!
Στην περίπτωση της χώρας μας, ενός προεπιλεγμένου στόχου της Δύσης με ιστορι-κές παρακαταθήκες, νευραλγική γεωπολιτική θέση και ορυκτό πλούτο, δεν πρόκει-ται μόνο για βίαιη καπιταλιστική αρπαγή… Η Νέα Τάξη μας ζητά «τα πάντα!», επι-διώκει την συλλογική εξόντωσή μας ως έθνους και ως λαού!
Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ ήρθε να ολοκληρώσει ό,τι δεν μπόρεσε μόνο του το ΠΑΣΟΚ. Να προάγει την υπερχρέωση και την τελική Χρεοκοπία και στην συνέ-χεια να εγγυηθεί την Κατοχική Οικονομία-Λεηλασία και την Κατοχική ψευτο-δραχμή και μαζί μια νέα - μεγαλύτερη από το 1922 - εθνική καταστροφή:
Την αποσύνθεση και τον διαμελισμό της χώρας και της Βαλκανικής σε «ζώνες ελεύθερης εκμετάλλευσης», σε ζώνες «υπό απόσπαση» όπως προετοιμάζεται και προωθείται η απόσπαση της ζώνης Κύπρος-Αιγαίο-Θράκη από τις συμφωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκι του 1997 και 1998. Η νέα κυβέρνηση ΚΟΜΙΖΕΙ:
-Βίαιη Φτωχοποίηση (Αλβανοποίηση). Κήρυξη Στάσης Πληρωμών στο εσωτερι-κό με στόχο την ανεξέλεγκτη ύφεση (απορρύθμιση), κατάρρευση και Λουκέτα -Απολύσεις-Ανεργία-Μετανάστευση ΠΑΝΤΟΥ! Εκμηδενισμό των μισθών και διά-λυση του Δημοσίου Τομέα. Κατασχέσεις σε καταθέσεις. Απαξίωση και εξαναγκασμό σε Πλειστηριασμό της μικρής ιδιοκτησίας - Αφανισμό της Μεσαίας Τάξης.
-Κύρωση της νέας Δανειακής Σύμβασης από την Βουλή ώστε με ισχύ του Αγγλι-κού δίκαιου στην Ελληνική επικράτεια! να κατάσχονται Εθνικές Επιχειρήσεις, Υποδομές, Μνημεία πολιτισμού και φυσικού κάλους, ο ορυκτός μας πλούτος κ.ά.
-Άρση Προσωπικών Δεδομένων και Επαγγελματικού Απορρήτου! Ιδιώνυμο! δουλεία και Ηλεκτρονικό Φακέλωμα στην Παγκόσμια διακυβέρνηση των αγορών!
Ο Ελληνικός λαός βιώνει καθημερινά μια «διατεταγμένη πορεία καταστροφής!». Γνωρίζει ότι δεν είναι αυτό «το ριζικό του». Γνωρίζει και το που βρίσκεται η δύναμή του. Ώρα να την αξιοποιήσει!
Να ενωθεί και να αποκρούσει από κοινού την θανάσιμη ιμπεριαλιστική εισβολή και Ξένη Κατοχή και όλο το πολιτικό σύστημα του Νεοφιλελευθερισμού που από μια 20-ετία την υπηρετεί δρα και συνεταιρίζεται μαζί της, και ας αφήσει για μετά τις διαφορές του, ας αποφανθεί μετά για το αν «θα ανατρέψει τον καπιταλισμό», αν θα αναζητήσει άλλο «Ευρωπαϊκό δρόμο» κ.τ.λ. Να ενωθεί σε:
Μια ειλικρινή Συμμαχία του εξαπατημένου κόσμου της «λαϊκής δεξιάς» και της «3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ» με το κίνημα των Αγανακτισμένων και την Αριστερά. MIA ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ από τον μισθωτό, τον άνεργο, τον εργάτη, τον αγρότη, τον νέο, τον αυτοαπασχολούμενο, τον επιχειρηματία που συν-θλίβεται, τον ένστολο πολίτη που αγωνιά, τον ελεύθερο διανοούμενο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ Απαιτείται για τούτο ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο. Ένα σαφές-ισχυρό ιδεολογικό Πρόταγμα Αρχών με σκοπό τη δυναμική της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης 1940-44 Ένα Νέο ΕΑΜ με σκοπό να δώσει πολιτική πρόταση και διέξοδο Απελευθέρωσης. Να οργανώσει στη βάση το λαό, να μετατρέψει τη λαϊκή οργή σε Εξέγερση και Ανέν-δοτο αγώνα μέχρι τη Νέα Εξουσία και τη Νίκη! ΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ…
Νέο ΕΑΜ - Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ (12 σημεία)
1) Τέλος το «ανήκομεν εις την Δύση». Εθνική στρατηγική - Αξιοποίηση των γε-ωπολιτικών, των πλουτοπαραγωγικών, εδαφο-κλιματικών και των πολλών συγκρι-τικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Επανακαθορισμός της διεθνούς θέσης της. Εναλ-λακτικές Πηγές δανεισμού. Συνεργασία με τη Ρωσία και τις χώρες του BRIC. Εθνική Κυριαρχία και Πρόταξη της ιστορίας, της γλώσσας και του Πολιτισμού μας!
2) Μονομερής Διαγραφή του «Χρέους», το οποίο, ουσιαστικά έχει αποπληρωθεί από την Ελλάδα δύο φορές μέχρι το 2009! Καταγγελία της επιχείρησης διεθνούς διασυρμού της χώρας και της τρομοκράτησης του λαού με το Μέγα Ψεύδος των ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και media πως δήθεν από τις δόσεις των δανείων (π.χ. 6η δόση) πληρώ-νονται μισθοί, συντάξεις και άλλες υποχρεώσεις του Ελληνικού Κράτους.
Διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων και του «Κατοχικού Δανείου» που οφείλει στην Ελλάδα η Γερμανία (έχει αποζημιώσει όλες τις άλλες χώρες - ακόμη και την «άκαπνη» Τουρκία) και ξεπερνούν κατά πολύ το Ελληνικό «Χρέος»!
3) Αντιμετώπιση του «Ελλείμματος» με: α) Κατάσχεση του παράνομου πλούτου που αποθησαύρισε το παρασιτικό κεφαλαίο και το πολιτικό σύστημα της 20-ετίας, ο οποίος, μπορεί να συλληφθεί και ξεπερνά τα 160δις. β) Δίκαιη - «Εξωλογιστική» φορολόγηση των μεγάλων Α.Ε., και των Πολυεθνικών που απομυζούν, εξάγουν και μεταφέρουν αλλού τον εθνικό μας πλούτο και η υποφορολόγηση των οποίων υπήρ-ξε η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΙΤΙΑ της πρώτης εκτροπής του «Ελλείμματος» το 2008!
4) Κρατικοποίηση-Λαϊκός έλεγχος όλων των τραπεζών και των ΔΕΚΟ χωρίς από- ζημιώσεις μεγαλομετόχων! Διαγραφή των χρεών των μικροοφειλετών σε τράπεζες.
5) Εθνικό Νόμισμα! (όχι υποτιμημένη Κατοχική ψευτο-δραχμή των Μέρκελ - ΔΝΤ).
Το ΕΥΡΩ με την καταστροφή της Παραγωγής μας και με τον Νεοφιλελευθερισμό μετατρέπει την χώρα μας σε τριτοκοσμική χώρα σε χώρα τύπου Μπουρκίνα Φάσο που έχει κι΄ αυτή σκληρό νόμισμα και «Ανοιχτή Οικονομία» αλλά λιμοκτονεί.  
6) Επάνοδος σε «Εθνική Οικονομία!» και Εγχώρια Παραγωγή με προϋπόθεση την ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ: Τις νέες, «υπό λαϊκό έλεγχο ΔΕΚΟ», την μικρή και μεσαία Παρα-γωγική Επιχείρηση και το μεγάλο Αγροτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, και κυρίως τις Δημόσιες Επενδύσεις και έναν ριζικά ανασυγκροτημένο, απαλλαγμένο από το κομματικό κράτος και απ΄ το «βαθύ κράτος» των media και πολυεθνικών τύπου «SIEMENS HELLAS», Δημόσιο Τομέα!
7) Ακύρωση Μνημονίων-Δανειακών Συμβάσεων και όλης της νομοθεσίας για τα χαράτσια, περικοπές μισθών, συντάξεων, Ασφαλιστικό, Εργασιακά, Περιβάλλον κ.ά.
-Στήριξη του λαϊκού εισοδήματος! Να επανεκινηθεί έτσι και η Αγορά - να κινήσει την Παραγωγή με πολλαπλασιαστικά οφέλη στην Οικονομία, και έσοδα στο Κράτος.
8) Παραγραφή της «Παραγραφής». Τιμωρία και Δήμευση περιουσιών των κατά-χραστών, και όσων: με δηλώσεις τους (Τιτανικός κ.ά.) έπληξαν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας ή πλαστογράφησαν κρίσιμα μεγέθη σε βάρος της («Έλλειμ-μα» του 2009!) ή τέλος με τη διεύρυνση από Τ3 σε Τ10 του χρόνου διαπραγμά-τευσης των Ελληνικών Ομολόγων το 2009 (όταν δανειζόμασταν με 2%!) εκτροχί-ασαν και τίναξαν στα ύψη τα spreads και τα επιτόκια δανεισμού της χώρας.
9) Προτεραιότητα στους Ανέργους, στον πολίτη και το Κοινωνικό Κράτος.   
10)«Οροφή» και Αντιμετώπιση στο λιμνάζον Μεταναστευτικό πρόβλημα που εξορίζει την Ελληνική εργατική τάξη κ.ά. και απειλεί την συνέχεια του τόπου. 
11)Αμυντικό Δόγμα απέναντι στις ΗΠΑ και την Άγκυρα. Καμία υποχώρηση στα χωρικά μας ύδατα (12 ν.μ.), στην Α.Ο.Ζ. στην υφαλοκρηπίδα και στο FIR στο Αιγαίο.
12)Συντακτική Εθνοσυνέλευση - Πραγματική Δημοκρατία και Κάθαρση! στο Κράτος και τη Δικαιοσύνη.  «η προκοπή για τους ελεύθερους/για μας»

Δεν υπάρχουν σχόλια: