Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Νέοι αντιδήμαρχοι στη Γλυφάδα


Με την υπ. αριθμ 45/2012 απόφαση του Δημάρχου Γλυφάδας Κόκκορη Κων/νου ορίσθηκαν με θητεία ενός έτους οι Αντιδήμαρχοι των αντίστοιχων Δ/νσεων του Δήμου:

  • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ - Αντιδήμαρχος Διοικητικού
  • ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- Αντιδήμαρχος Οικονομικού
  • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ– Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
  • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΓΛΑΣ- Αντιδήμαρχος Πόλης, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
  • ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας σχύει η 101/2011 απόφαση για τον ορισμό Αντιδημάρχου του Δημοτικού Συμβουλίου με τις αρμοδιότητες που του είχαν ανατεθεί.
Αναπληρωτής Δημάρχου ορίσθηκε με την ίδια απόφαση ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Αρ. Παναγόπουλος και όταν αυτός απουσιάζει, καθήκοντα θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πόλης Δημήτριος Βίγλας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: