Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Ρεύμα στα αυθαίρετα με την πληρωμή του προστίμου«Πράσινο φως» για την σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας στα αυθαίρετα κτίσματα, που έχουν υπαχθεί το νόμο 4014/2011 , εφόσον οι ιδιοκτήτες τους καταβάλουν την α’ δόση του ειδικού προστίμου, ανάβει το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Για την σύνδεση ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει στην ΔΕΗ τη βεβαίωση που εκδίδει το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με την οποία θα πιστοποιείται η καταβολή της α’ δόσης και θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων τέθηκε από χθες σε πλήρη εφαρμογή.
ΠΗΓΗ ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: