Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ


Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα της Ναυτεμπορικής, το...
υπουργείο είχε δώσει τις παρακάτω διευκρινίσεις :


* Στη ρύθμιση του ν. 4014/11 μπορεί να υπαχθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε ακίνητο ή αυθαίρετη κατασκευή, που βρίσκεται στο μη δασικό τμήμα γηπέδου ή στο τμήμα γηπέδου εκτός ζώνης παραλίας...
* Στο νόμο μπορούν να υπαχθούν επίσης αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεων που βρίσκονται μέσα σε παραδοσιακό οικισμό εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ή τμήματος ως παραδοσιακού και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θεσπίστηκαν με τροπολογία στο νόμο για τις οικοδομικές άδειες.
* Τα αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου που δηλώθηκαν (Α' και Β' φάση) με το ν. 1337/83, αλλά δεν πήραν, ως εκτός σχεδίου, οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση και δεν απαιτείται η ένταξή τους στο ν. 4014/2011 μπορούν να μεταβιβαστούν ως εξής:
* Για τη σύνταξη του συμβολαίου θα προσκομιστούν επικυρωμένο αντίγραφο της Β' φάσης του ν. 1337/83, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση του μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητο εμπίπτουν στην περίπτωση δ, της παραγράφου 2, του άρθρου 23, του ν. 4014/11, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα σχέδια της δήλωσης του ν. 1337/83 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3, του ιδίου ως άνω άρθρου.
* Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου λαμβάνουμε μόνο την τιμή ζώνης, που έχει καθοριστεί, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 7, του άρθρου 24, του ν. 4014/11.ΠΗΓΗ Fimotro 

Δεν υπάρχουν σχόλια: