Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Τι ισχύει από σήμερα για την εφεδρεία στο ΔημόσιοΑπό σήμερα Δευτέρα, περίπου 10.000 μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν πλήρη συντάξιμη υπηρεσία το 2013 μπαίνουν σε διαδικασία προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ενώ άμεσα βγαίνουν στη σύνταξη άλλοι 3.000 με 4.000 δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν κατοχυρώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
• Download: Κατεβάστε την εγκύκλιο για την εργασιακή εφεδρεία, πατώντας εδώ
Το τοπίο θα αλλάξει κυρίως για διοικητικούς υπαλλήλους (χαμηλών προσόντων) που ασχολούνται με τη μισθοδοσία, υπαλλήλους πρωτοκόλλου, κλητήρες, τεχνικούς υπολογιστών, υπαλλήλους προμηθειών, και το προσωπικό καθαριότητας.

Οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα με σχέση εργασία ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και το μόνιμο προσωπικό που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία, εφόσον,  τα έτη ασφάλισης που υπολείπονται για την συμπλήρωση της απαιτούμενης 35ετιας, είναι κατά μέγιστο όριο δύο, μέχρι τις 31.12.2013.
Στην περίπτωση που για την συνταξιοδότηση του υπαλλήλου απαιτείται - από τις προϋποθέσεις του ασφαλιστικού του ταμείου - και η συμπλήρωση ορίου ηλικίας, τότε θα πρέπει ταυτοχρόνως να υπολείπονται δύο έτη από την συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου.
Στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που εξεδόθη με την διαδικασία του επείγοντος, προκειμένου να λυθεί το θέμα αυτό, που έχει περιπλέξει τη διαδικασία υλοποίησης της του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας, ξεκαθαρίζεται ότι η συνύπαρξη των δύο προϋποθέσεων (δύο έτη απόσταση από τα 35 έτη ασφάλισης και από το όριο ηλικίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάλογο όριο), θα πρέπει να συντρέχουν για να τεθεί ο υπάλληλος σε εργασιακή εφεδρεία.
Ταυτοχρόνως στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας, αποχωρούν άμεσα (λύεται η σχέση εργασίας αυτοδικαίως) με την ισχύ το νέου, ανεξαρτήτως αν επιθυμούν να παραμείνουν στην υπηρεσία τους.
Στην εγκύκλιο παρατίθενται τα όρια και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ταμείων ΙΚΑ, ειδικών ταμείων, ΕΤΑΠ ΜΜΕ (δημοσιογράφοι, τεχνικοί τύπου) και ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί), προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας από τις δημόσιες υπηρεσίες.
Οι φορείς που συγχωνεύονται, έως τα τέλη Νοεμβρίου, πρέπει υποδείξουν μέρος του προσωπικού των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. εκπαίδευσης, το οποίο θα υπαχθεί σε εφεδρεία, διαφορετικά, από 1.1.2012 το σύνολο των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου των κατηγοριών αυτών θα χαρακτηριστεί πλεονάζον και θα περάσει σε εφεδρεία.

Οι υποψήφιοι της εφεδρείας

Επί της ουσίας, όσοι δεν κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο, δηλαδή ανήκουν στις κατηγορίες Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι τα πρώτα «θύματα» της εφαρμογής του μέτρου, από το νέο έτος. Οι υπάλληλοι αυτοί θα λαμβάνουν μόνο για ένα χρόνο το 60% των βασικών αποδοχών τους, ενώ προβλέπεται μειωμένη αποζημίωση (κατά 50%) μετά την παρέλευση του έτους, αφού η ένταξη σε εφεδρεία θεωρείται προαναγγελία απόλυσης. Ειδικότερα:
- Η πρώτη δράση αφορά εργαζόμενους στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι έως το τέλος του έτους 2013 αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη. Τίθενται αυτομάτως σε καθεστώς εφεδρείας, μετά το τέλος της οποίας συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη.
- Η δεύτερη δράση προβλέπει ότι οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου δικαίου, οι οποίοι έως το τέλος του 2013 αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, αφού προηγουμένως τερματιστεί η υπαλληλική τους σχέση με κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν. Μετά την ολοκλήρωση της προσυνταξιοδοτικής περιόδου οι υπάλληλοι αυτοί λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. Από τις δύο αυτές κατηγορίες εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός 18 - 20.000 εργαζομένων.
- Με την τρίτη δράση οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καταργούνται -και μέρος των εργαζομένων των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. των φορέων που απορροφούνται, συγχωνεύονται ή περιορίζονται- τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις επαναπροσλαμβάνονται με βάση τα όσα προβλέπονται σε σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Από τη δεξαμενή των υπαλλήλων αυτών, εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός περίπου 1.000 εργαζομένων που θα απομακρυνθεί από το Δημόσιο.
- Τέταρτον, καταργείται το προνομιακό καθεστώς που έχει δοθεί σε δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς εργαζομένους που έχουν ήδη δικαίωμα πλήρους σύνταξης να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, παρατείνοντας το ηλικιακό όριο υποχρεωτικής αποχώρησης και οι εργαζόμενοι αυτοί συνταξιοδοτούνται άμεσα.
- Κατά την πέμπτη δράση προβλέπεται ταχεία διαδικασία εντοπισμού υπηρεσιακών μονάδων-φορέων της κεντρικής κυβέρνησης που δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή διαθέτουν πολύ μεγάλο ποσοστό πλεονάζοντος προσωπικού. Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι το προσωπικό που υπηρετεί στις υπό κατάργηση υπηρεσιακές μονάδες ή πλεονάζει, είτε θα αποδεχθεί τη μετάθεσή του σε άλλες υπηρεσίες είτε θα ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας λόγω κατάργησης της οργανικής του θέσης.
- Με την έκτη δράση συνεχίζεται η αναδιάρθρωση ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που καταργούνται ή συγχωνεύονται και ως προς την αξιολόγηση του προσωπικού η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Το πλεονάζον προσωπικό που θα προκύψει και δεν θα είναι δυνατόν να απορροφηθεί παραγωγικά σε άλλες θέσεις στον δημόσιο τομέα, θα ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας και σε προγράμματα επανακατάρτισης.

Στην εφεδρεία από 1.1.2012 περίπου 30.000 υπάλληλοι

- Ολοι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε κεντρικές υπηρεσίες και ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επιχειρήσεις και ΟΤΑ, που έχουν 33 χρόνια υπηρεσίας ανεξαρτήτως ηλικίας, και βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο.
- Το μόνιμο προσωπικό στο στενό δημόσιο, που είναι άνω των 53 και θέλει ένα -δύο έτη για να συνταξιοδοτηθεί.
- Το προσωπικό των υπό κατάργηση και συγχώνευση φορέων με χαμηλά προσόντα. Περίπου 8.000  εργαζόμενοι  ΥΕ και ΔΕ. Η εφεδρεία λογίζεται ως απολυση και οσοι ενταχθούν στις λίστες θα πάρουν μειωμένη αποζημίωση.
- Μέχρι τέλος Νοεμβρίου οι φορείς πρέπει να δηλώσουν το 10% του συνολικού τους προσωπικού, ως πλεονάζον. Διαφορετικά το σύνολο των υπαλλήλων θα θεωρηθεί πλεονάζον και θα ενταχθεί σε εφεδρεία.
- Σε αναγκαστική συνταξιοδότηση περνούν περίπου 18.000-20.000 από στενό και ευρύτερο δημόσιο. Για ένα ή δύο έτη, μέχρι να συνταξιοδοτηθούν  θα λαμβάνουν το 60% του βασικού τους μισθού. Μετά θα πάρουν πλήρη σύνταξη,
- Οι οργανικές θέσεις όσων απολύονται καταργούνται αυτοδικαίως μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου

Συνπτικά οι αλλαγές θα επέλθουν ως εξής:
Από 1ης Δεκεμβρίου τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και 24μηνη εφεδρεία όσοι εργαζόμενοι (υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, δημοσίων επιχειρήσεων κ.ά.) με συμβάσεις αορίστου χρόνου θέλουν δύο χρόνια να βγουν σε σύνταξη, δηλαδή, το 2013 συμπληρώνουν πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ολο το προσωπικό πρέπει να έχει υπογράψει υπεύθυνη δήλωση για τον ακριβή χρόνο ασφάλισής του, όχι μόνο στον φορέα που υπηρετεί, αλλά και τυχόν συντάξιμη προϋπηρεσία που διαθέτει σε άλλους φορείς (υπολογίζονται τα πλασματικά χρόνια ασφάλισης). Οι διευθύνσεις θα διασταυρώσουν τα στοιχεία, και προβλέπεται «πέναλτι» σε όσους αποκρύψουν χρόνια.
Συντάξιμη προϋπηρεσία που δεν θα αναφερθεί, δεν θα προσμετρηθεί.
Από 1ης Ιανουαρίου του 2012 εντάσσονται σε καθεστώς 12μηνης εφεδρείας οι εργαζόμενοι 35 μεγάλων φορέων που συγχωνεύονται (ΚΕΔ, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, ΕΤΑ, Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική, ΕΟΜΜΕΧ, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας και οι τέσσερις οργανισμοί του υπουργείου Γεωργίας).

Τα διαδικαστικά

Όλοι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου πρέπει να έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση για τον ακριβή χρόνο ασφάλισής τους όχι μόνο στον φορέα που εργάζονται, αλλά και τυχόν συντάξιμη προϋπηρεσία από άλλους φορείς. Τα στοιχεία αυτά θα διασταυρωθούν, προβλέπονται ποινές για όσους αποκρύψουν χρόνια και βέβαια συντάξιμη υπηρεσία που δεν θα δηλωθεί δεν θα προσμετρηθεί.
Εξάλλου, από την 1η Ιανουαρίου εντάσσονται σε καθεστώς εφεδρείας όσοι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου πλεονάζουν και χρειάζονται 2 χρόνια για να θεμελιώσουν πλήρη σύνταξη οι οποίοι τώρα απασχολούνται στους 36 φορείς υπό κατάργηση και συγχώνευση.
Στόχος είναι η περιστολή των κρατικών αρμοδιοτήτων κατά 50% αλλά και να μειωθούν σημαντικά οι καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων στο δημόσιο, καθυστερήσεις που κρατούν ψηλά τις δαπάνες αλλά και συντηρούν τη διαφθορά.
Άλλωστε, όπως αναφέρεται και στην έκθεση του ΟΟΣΑ για τη δημόσια διοίκηση ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι για να κινηθεί ένα χαρτί εσωτερικά σε ένα υπουργείο μπορεί να χρειαστούν έως και 20 ημέρες.
Το εγχείρημα της αναδιάταξης του δημοσίου δεν θα είναι εύκολο καθώς στο ελληνικό κράτος λειτουργούν 17 υπουργεία, 71 Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, 150 Γενικές Διευθύνσεις και 3.753 Τμήματα, καθιστώντας τις διαδικασίες στο δημόσιο δαιδαλώδεις.

Οι συγχωνεύσεις

- Αρμοδιότητες εκτελεστικού χαρακτήρα θα μεταφερθούν από το κέντρο σε άλλα επίπεδα διοίκησης (Περιφέρειες, ΟΤΑ).
- Τα υπουργεία θα απαλλαγούν από κατακερματισμένες και υποστηρικτικές αρμοδιότητες (πρωτόκολλο, μισθοδοσίες, προμήθειες, διοικητική μέριμνα - τεχνική βοήθεια, παρακολουθητικός μηχανισμός των φορέων κ.ά.) και θα διατηρήσουν μόνο τις επιτελικές.
- Ο στόχος είναι να περισταλούν οι αρμοδιότητες του κράτους σε ποσοστό που θα ξεπερνά το 50%, καθώς σήμερα η διοίκηση έχει την ευθύνη περισσοτέρων των 23.000 αρμοδιοτήτων.
Η εικόνα του Δημοσίου αποτυπώνεται στους αριθμούς: λειτουργούν 17 υπουργεία, αλλά και 71 Γενικές και Ειδικές Γραμματείες με αυτοτέλεια, ώστε να μπορεί η καθεμιά να αποτελέσει ένα... ξεχωριστό υπουργείο, 150 Γενικές Διευθύνσεις, 913 Διευθύνσεις και 3.753 Τμήματα.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που δόθηκε στη δημοσιότητα για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου που θα μπουν σε εφεδρεία μέχρι το 2013, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως όταν συντρέχουν προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης (35 έτη) όταν το δικαίωμα αυτό αποκτάται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2013.
Στην περίπτωση που για την συνταξιοδότηση του υπαλλήλου απαιτείται -από τις προϋποθέσεις του ασφαλιστικού του ταμείου- και η συμπλήρωση ορίου ηλικίας, τότε θα πρέπει ταυτοχρόνως να υπολείπονται δύο έτη από την συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου.
Στην εγκύκλιο που εξεδόθη με την διαδικασία του επείγοντος, ξεκαθαρίζεται ότι η συνύπαρξη των δύο προϋποθέσεων (δύο έτη απόσταση από τα 35 έτη ασφάλισης και από το όριο ηλικίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάλογο όριο), θα πρέπει να ισχύουν για να τεθεί ο υπάλληλος σε εργασιακή εφεδρεία.
Ταυτοχρόνως στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας, αποχωρούν άμεσα (λύεται η σχέση εργασίας αυτοδικαίως) με την ισχύ το νέου, ανεξαρτήτως αν επιθυμούν να παραμείνουν στην υπηρεσία τους.
Στην εγκύκλιο παρατίθενται τα όρια και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ταμείων ΙΚΑ, ειδικών ταμείων, ΕΤΑΠ ΜΜΕ (δημοσιογράφοι, τεχνικοί τύπου) και ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί), προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 παρ.3 και 4 του ν. 4024/2011

ΣΧΕΤ : ΕΓΚ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./2/οικ. 22225 (ΑΔΑ : 457ΒΧ-Ν1Κ) .

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σας γνωρίζουμε  τα ακόλουθα:
Σύμφωνα  με το άρθρο  34 (παρ. 3,4,8) του ν. 4024/2011:
«3. Η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εργαζομένων στους φορείς της προηγούμενης παραγράφου λύεται αυτοδικαίως εκ του νόμου, όταν συντρέξουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης, εφόσον το δικαίωμα αυτό αποκτάται σύμφωνα  με τις κείμενες διατάξεις μέχρι και την 31.12.2013.
4.Οι εργαζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου τίθενται αυτοδικαίως, με την παρέλευση εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι την κατά την προηγούμενη παράγραφο λύση της σχέσης εργασίας τους.
8.Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, προκειμένου για εργαζόμενους της παραγράφου 4”.
Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./2/οικ. 22225 (ΑΔΑ : 457ΒΧ-Ν1Κ), στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής εμπίπτουν
α) το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ,
β) το μόνιμο προσωπικό , που υπάγεται στο κοινό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (π.χ. πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ )  και οι οποίοι συνταξιοδοτούνται όχι με βάση τις διατάξεις του Δημοσίου αλλά με βάση τις διατάξεις  του οικείου ασφαλιστικού τους φορέα,
το οποίο προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31/12/2013 με πλήρη σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω), υπολείπεται από αυτήν (την πλήρη συνταξιοδότηση) το μέγιστο 2 έτη τόσο για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων ετών ασφάλισης όσο και για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας (όταν αυτό απαιτείται).
Διευκρινίζουμε εδώ ότι με βάση τη βούληση του νομοθέτη για άμεση-πλήρη συνταξιοδότηση με 35 (ή παραπάνω) έτη ασφάλισης αμέσως μετά την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ή της υπαλληλικής σχέσης , απαιτείται κατά τη λύση της να έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω πρόσωπα αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας ( όπου αυτό απαιτείται), όσο και τον χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται για άμεση λήψη πλήρους σύνταξης που αντιστοιχεί σε 35  χρόνια ασφάλισης μέχρι και την 31.12. 2013.
Αντίστροφα, για να τεθεί το ανωτέρω προσωπικό σε εργασιακή εφεδρεία απαιτείται να του υπολείπονται  μέχρι 31.12.2013 maximum δύο (2) έτη τόσο για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για πλήρη συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω) όσο και για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (όπου αυτό απαιτείται).
Εννοείται , βέβαια, ότι σε περίπτωση προσώπων εκ των ανωτέρω κατηγοριών που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ήτοι χρόνος ασφάλισης, που δεν υπολείπεται των 35 ετών ασφάλισης και όριο ηλικίας , αν αυτό απαιτείτο) , κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ν. 4024 /2011, η σχέση εργασίας τους ή η υπαλληλική τους σχέση λύεται αυτοδικαίως.
Για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω προβλέψεων παραθέτουμε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης [(χρόνο ασφάλισης, ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 35 έτη ασφάλισης) και όριο ηλικίας (όπου αυτό απαιτείται) ανά ασφαλιστικό φορέα] , όπως αυτές έχουν καθορισθεί με βάση το ν. 3863/2010 και διαμορφώνονται μεταβατικά μέχρι το έτος 2013. Επιπλέον, παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα για την μεγαλύτερη κατανόηση και ορθή εφαρμογή τους.

A.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ

1. Οι συνταξιοδοτούμενοι (άνδρες και γυναίκες) λόγω 35ετίας στην μικτή ασφάλιση του Ιδρύματος (παρ.1. άρθρου 10 του ν. 3863/2010). Λόγω της αύξησης από 1.1.2011 του χρόνου ασφάλισης η σύνταξη θα αντιστοιχεί σε περισσότερα από 35 έτη ασφάλισης.
Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και οι ημέρες ασφάλισης, όπως διαμορφώνονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.500 Η.Ε. (*)
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2011
10.800
58
2012
11.100
59
2013
11.400
60
(*) Όταν ο εργαζόμενος συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης , κατοχυρώνει τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης (ημέρες ασφάλισης και όριο ηλικίας ) του έτους συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης. Παράδειγμα : ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι 10.800 και 58ο έτος)
Για τη λήψη πλήρους σύνταξης απαιτείται ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει τόσο το χρόνο ασφάλισης όσο και να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το όριο ηλικίας .
Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος ο χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης που διανύθηκε σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης , όσο και οποιοσδήποτε άλλος πλασματικός χρόνος έχει αναγνωρισθεί ή συνυπολογίζεται ως συντάξιμος μέχρι την τη θέση του εργαζόμενου σε εφεδρεία με βάση τις διατάξεις του ν. 4024/2011.

Παραδείγματα

α) Εργαζόμενος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ που την 31.10.2010  έχει συμπηρώσει 10.500 ημέρες πραγματικής ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και κατά την ίδια ημερομηνία είναι 57 ετών.
Με δεδομένο ότι εντός του 2011 έχει συμπληρώσει και το απαιτούμενο όριο ηλικίας  (δηλαδή 58ο) , η σύμβαση εργασίας του ανωτέρω λύεται αυτοδικαίως.
β)   Εργαζόμενος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ που την 27η/10/2011 έχει συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και κατά το ίδιο έτος είναι 56 ετών.
Ο ανωτέρω – με δεδομένο ότι συμπληρώνει τις απαιτούμενες για κατοχύρωση  10.500 ημέρες ασφάλισης εντός του 2011- έχει κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους 2011 (ως ο πίνακας ανωτέρω) . Δεδομένου ότι συμπληρώνει αυτές αθροιστικά μέχρι 31/12/2013 , τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι την αθροιστική συμπλήρωσή τους (στο παράδειγμά μας μέχρι 27/10/2013, όταν συμπληρώνει το απαιτούμενο 58ο έτος).
γ) Εργαζόμενος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ που την 27.10.2011 έχει 10.500 ημέρες ασφάλισης και είναι 54 ετών
Με δεδομένα ότι : α) σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα  το έτος 2011 απαιτούνται 10.500 ημέρες ασφάλισης και 58ο έτος της ηλικίας και β) ο ανωτέρω μέχρι 31.12.2013 δεν συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο ηλικίας (58ο) δεν τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία
δ) Εργαζόμενη με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ που την 27/10/2011 έχει συμπληρώσει 10.000 ημέρες εργασίας (και κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης είχε ανήλικο παιδί )και είναι 54 ετών. Επειδή έχει κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρα ανήλικου τέκνου (δηλαδή στο 55ο έτος της ηλικίας) , ενώ παραλληλα μέχρι 31.12.2013 συμπληρώνει και τα 10.500 ημέρες ασφάλισης (σύμφωνα με το άρθρο 34 η σύνταξη πρέπει να αντισοιχεί στα 35 έτη) , η εργαζόμενη αυτή τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία μέχρι τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης και αμέσως μετά λύεται αυτοδικαίως η σχέση ΙΔΑΧ συνταξιοδοτούμενη από το κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 35 έτη ασφάλισης.
2. Οι συνταξιοδοτούμενοι λόγω 35ετίας που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες εργασίας στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και οι ημέρες ασφάλισης , όπως διαμορφώνονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.500 Η.Ε. (*)
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
2011
10.500 ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 7500 ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ
55 & 9μήνες
2012
10.500 ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 7.500 ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ
56 & 6 μήνες
2013
10.500 ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 7.500 ΣΤΟΝ ΚΒΑΕ
57 & 3 μήνες
(*) Όταν ο εργαζόμενος συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης , κατοχυρώνει τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης (ημέρες ασφάλισης και όριο ηλικίας ) του έτους συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης. Παράδειγμα : ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι 10.500 και 55ο έτος και 9 μήνες )
Επισημαίνουμε ότι για τη λήψη πλήρους σύνταξης με τις ανωτέρω διατάξεις απαιτείται πέραν της ημερολογιακής συμπλήρωσης του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας –όπως αυτό διαμορφώνεται κατ’ έτος σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα – πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε και μέχρι τη θέση των εργαζόμενων σε εφεδρεία οι 7.500 ημέρες ασφάλισης στον ΚΒΑΕ. Η ασφάλιση στον ΚΒΑΕ μπορεί να χωρήσει μόνο κατόπιν πραγματικής απασχόλησης στον ΚΒΑΕ και επομένως μόνο  ο χρόνος που υπολείπεται από τα 7500 έως και τα 10.500 ημερομίσθια μπορεί να συμπληρωθεί με το χρόνο της εφεδρείας ή με οποιαδήποτε άλλο πραγματικό χρόνο ή χρόνο προαιρετικής ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού ή με  πλασματικό χρόνο που έχει κατά την έναρξη της εφεδρείας αναγνωρισθεί ως συντάξιμος .
3. Γυναίκες ασφαλισμένες στο κοινό καθεστώς του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης του παρακάτω πίνακα:
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.000 Η.Ε. (*)
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
2010
10.000
57
2011
10.400
58
2012
10.800
58,5
2013
11.200
59
(*) Όταν η εργαζόμενη συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης , κατοχυρώνει τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης (ημέρες ασφάλισης και όριο ηλικίας ) του έτους συμπλήρωσης των 10.000 ημερών ασφάλισης. Παράδειγμα : ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011, κατοχυρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού (ήτοι 10.400 και 58ο έτος)

Παράδειγμα

α) Γυναίκα με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ ασφαλισμένη στο κοινό  καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  που την 27η/10/2011 έχει συμπληρώσει 10.000 ημέρες ασφάλισης και κατά το ίδιο έτος είναι 57 ετών.
Η ανωτέρω έχει κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις του 2011 (ως ο ανωτέρω πίνακας) . Επειδή συμπληρώνει αθροιστικά τόσο το χρόνο ασφάλισης (10.400) όσο και την ηλικία (58ο) που απαιτούνται το έτος 2011 μέχρι 31.12.2013 , τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία μέχρι τη συμπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων.
Επισημαίνεται και στο σημείο αυτό ότι για την πλήρη συνταξιοδότηση απαιτείται τόσο να έχει συμπληρωθεί ημερολογιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης , όπως αυτό διαμορφώνεται στο αντίστοιχο έτος όσο και να έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες στο αντίστοιχο ίδιο έτος ημέρες ασφάλισης .
Για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος ο χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης καθώς και κάθε πλασματικός χρόνος που έχει  αναγνωρισθεί  ως συντάξιμος  μέχρι τη θέση των εργαζόμενων σε εφεδρεία .
Σε όλες τις ανωτέρω 1, 2 και 3 περιπτώσεις εξυπακούεται ότι η τυχόν αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 συνυπολογίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης .
Παράδειγμα :    Εργαζόμενος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ που την 27η/11/2011 έχει συμπληρώσει 9.500 ημέρες ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και κατά το ίδιο έτος είναι 56 ετών.
Ο ανωτέρω – με δεδομένο ότι συμπληρώνει τις απαιτούμενες για κατοχύρωση  10.500 ημέρες ασφάλισης πέραν του 2013 δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις της εργασιακής εφεδρείας.
Εφόσον όμως ο ίδιος έχει αναγνωρίσει εντός του 2011- όπως δικαιούται σύμφωνα με το ν. 3863/2010 και ν. 3996/11 χρόνο ασφάλισης 4 ετών ή 1.200 ημερών , τότε – δεδομένου ότι συνυπολογιζόμενων και αυτών των ημερών ασφάλισης θα έχει συμπληρώσει 10.700 ημέρες- θα έχει κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους 2011 ( ήτοι 58 ετών και 10.800 ημέρες ασφάλισης, ως ο σχετικός πίνακας ανωτέρω) . Δεδομένου ότι συμπληρώνει αυτές αθροιστικά μέχρι 31/12/2013 , τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι την αθροιστική συμπλήρωσή τους (στο παράδειγμά μας μέχρι 15/11/2013, όταν συμπληρώνει το απαιτούμενο 58ο έτος).

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ  τ. ΕΙΔΙΚA  ΤΑΜΕΙΑ

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των τ. Ειδικών Ταμείων του άρθρου 2 του ν. 3029/2002) για πλήρη συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης είναι οι παρακάτω:
1. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1982
Έτη ασφάλισης
Όριο ηλικίας
35
χωρίς όριο ηλικίας

2. Ασφαλισμένοι από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992
Έτος συμπλήρωσης 35 ετών
Απαιτούμενα
έτη ασφάλισης
για λήψη πλήρους σύνταξης
Απαιτούμενο όριο ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης
2011
36
58
2012
37
59
2013
38
60
Παράδειγμα : μόνιμος υπάλληλος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (προερχόμενος από το συγχωνευθέν ΤΑΠ-ΟΤΕ) ηλικίας 53 ετών  , ασφαλισμένος για πρώτη φορά την 30/11/1978 και με ασφάλιση στο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Δεδομένου ότι η ανωτέρω κατηγορία εργαζομένων συνταξιοδοτούνται με βάση τις προϋποθέσεις του (πρώην) ΤΑΠ-ΟΤΕ (ήτοι, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα), ο ασφαλισμένος του παραδείγματός μας συνταξιοδοτείται με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας . Κατά συνέπεια, εφόσον του υπολείπονται λιγότερα από 2 έτη ασφάλισης για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 35 ετών ασφάλισης έως την 31.12.2013 (την 30/11/2011 έχει 33 έτη ασφάλισης), τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία μέχρι τη συμπλήρωση αυτών και αμέσως μετά λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση συνταξιοδοτούμενος άμεσα για 35 έτη ασφάλισης.

Γ.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών & Θεσσαλονίκης καθώς και του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, υπό τις παρακάτω σωρευτικά εφαρμοζόμενες προϋποθέσεις:
i.  απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.ΤΑ. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τις επιχειρήσεις τους, στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην παρ. 2 του  άρθρου 34 του  ν. 4024/2011 και
ii. συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης με 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2013, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κάθε φορέα, ως εξής:
Ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών & Θεσσαλονίκης θεμελιώνουν δικαίωμα, ως εξής:
 
Υπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι  31-12-1982
Υπαγωγή στην ασφάλιση
από την 1-1-1983
μέχρι 31-12-1992
Έτος συμπλήρωσης 35 ετών
Συντ.χρόνος
Όριο ηλικίας
Συντ.χρόνος
Όριο ηλικίας
2011
35
Α.Ο.Η.
36
58
2012
35
Α.Ο.Η.
37
59
2013
35
Α.Ο.Η.
38
60

Ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών Υπαλλήλων Τύπου

 
Υπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι 31-12-1982
Υπαγωγή στην ασφάλιση από
την 1-1-1983
μέχρι 31-12-1992
Έτος συμπλήρωσης 35 ετών
Συντ.χρόνος
Όριο ηλικίας
Συντ.χρόνος
Όριο ηλικίας
2011
35
58
36
58
2012
35
58
37
59
2013
35
58
38
60

Δ. ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ)

Ασφαλισμένοι στους Τομείς Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ε.Τ.Α.Α. (αρχιτέκτονες, μηχανικοί κ.λπ. που είναι μέλη του Τ.Ε.Ε. –  ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι)
Δεδομένου ότι από 1/1/2011 οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35ετίας για τους ανωτέρω Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. έχουν μεταβληθεί, προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να ενταχθούν σε καθεστώς εφεδρείας,  θα πρέπει να πληρούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Άνδρες

Έτος συμπλήρωσης 35 ετών
Απαιτούμενα
έτη ασφάλισης
για λήψη πλήρους σύνταξης
Απαιτούμενο όριο ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης
2011
36
60
2012
37
60
2013
38
60
Επισημαίνουμε ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, χωρίς να απαιτούνται αυξημένες προϋποθέσεις.

2. Γυναίκες

Έτος συμπλήρωσης 35 ετών
Απαιτούμενα
έτη ασφάλισης
για λήψη πλήρους σύνταξης
Απαιτούμενο όριο ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης
2011
36
58
2012
37
59
2013
38
60
Όπως και στην περίπτωση των ανδρών, οι ασφαλισμένες που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας, χωρίς να απαιτούνται αυξημένες προϋποθέσεις.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι για τα έτη 2011 – 2013, οι ασφαλισμένοι ακολουθούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν το έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης.
Για παράδειγμα, γυναίκα η οποία συμπληρώνει 35ετία το 2011 θα συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις που ισχύουν το 2011 (36 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών), ακόμη και εάν οι προϋποθέσεις πληρούνται το 2012 ή το 2013.
Στο χρόνο ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας – ασφάλισης στον οικείο φορέα, χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε άλλο φορέα και το Δημόσιο, καθώς και χρόνος που έχει αναγνωριστεί (π.χ. στρατιωτική υπηρεσία, πλασματικός κ.λπ.).
Κατόπιν των ανωτέρω, οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. (μηχανικοί και υγειονομικοί που δεν εξαιρούνται από το καθεστώς της εφεδρείας), θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2011 το 58ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 56ο οι γυναίκες, και 35 έτη ασφάλισης, προκειμένου να εφαρμοστούν σε αυτούς οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4024/2011.

• Περισσότερα θέματα για την τσέπη σας, στο eranistis.eu
ΠΗΓΗ reporter.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: