Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Ποιοι και πώς θα ενταχθούν στην εργασιακή εφεδρεία

Ποιοι και πώς θα ενταχθούν στην εργασιακή εφεδρεία
Για να τεθεί το προσωπικό σε εφεδρεία απαιτείται μέχρι 31.12.2013 να του απομένουν έως δύο έτη τόσο για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης όσο και για το όριο ηλικίας συνταξιοδότησηςΤου Γιώργου Γάτου
«Φραγμό» στην εργασιακή εφεδρεία εργαζομένων οι οποίοι δεν συμπληρώνουν έως το 2013 τα όρια συνταξιοδότησης έχοντας τόσο τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης όσο και την ηλικία, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο (που τα αυξάνει από 1/1/2011) βάζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος που απέστειλε χθες ο υπουργός Γ. Κουτρουμάνης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Διευκρινίζει ότι «με βάση τη βούληση του νομοθέτη για άμεση-πλήρη συνταξιοδότηση με 35 (ή παραπάνω) έτη ασφάλισης αμέσως μετά την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ή της υπαλληλικής σχέσης, απαιτείται κατά τη λύση της να έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω πρόσωπα αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας (όπου αυτό απαιτείται) όσο και το χρόνο ασφάλισης που χρειάζονται για άμεση λήψη πλήρους σύνταξης και αντιστοιχεί σε 35 χρόνια ασφάλισης μέχρι και την 31/12/ 2013». Συμπληρώνεται, έτσι, το κενό που είχε αφήσει ο σχετικός νόμος προκαλώντας σύγχυση σε πολλά επίπεδα.
Αντίστροφα, για να τεθεί το προσωπικό σε εφεδρεία απαιτείται να του απομένουν μέχρι 31.12.2013 έως 2 έτη τόσο για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για πλήρη συνταξιοδότηση που αντιστοιχεί σε 35 έτη ασφάλισης (ή παραπάνω) όσο και για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (όπου αυτό απαιτείται).

Αυτοδίκαια, ωστόσο, μπαίνουν σε εφεδρεία όσοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (χρόνο ασφάλισης που δεν υπολείπεται των 35 ετών και όριο ηλικίας, αν αυτό χρειάζεται).
Διαδοχική ασφάλιση
Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη όλος ο χρόνος πραγματικής ή ακόμη και της προαιρετικής ασφάλισης που διανύθηκε σε οποιοδήποτε ταμείο όσο και οποιοσδήποτε άλλος πλασματικός χρόνος έχει αναγνωρισθεί ή συνυπολογίζεται ως συντάξιμος μέχρι τη θέση του εργαζόμενου σε εφεδρεία με βάση τις διατάξεις του ν. 4024/2011.
Σε όλες τις περιπτώσεις εξυπακούεται τυχόν αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 για την εργασιακή εφεδρεία συνυπολογίζεται, επίσης, για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.
Ποιοι καλύπτονται
Με την εγκύκλιο «καλύπτονται» όχι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας το 2013 εφόσον είχαν τα 33 έτη, αλλά και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι που ασφαλίζονται και συνταξιοδοτούνται με καθεστώς ΙΚΑ, ειδικών ταμείων, επιστημόνων και του Τύπου.
Παράδειγμα
Εργαζόμενος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ την 27η/11/2011 έχει συμπληρώσει 9.500 ημέρες ασφάλισης στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά το ίδιο έτος είναι 56 ετών, εφόσον αναγνωρίσει εντός του 2011 χρόνο ασφάλισης 4 ετών ή 1.200 ημερών, τότε - δεδομένου ότι συνυπολογιζόμενων και αυτών των ημερών ασφάλισης θα έχει συμπληρώσει 10.700 ημέρες- κλειδώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του έτους 2011, δηλ. 58 ετών και 10.800 ημέρες ασφάλισης. Δεδομένου ότι συμπληρώνει τις προϋποθέσεις αυτές αθροιστικά μέχρι 31/12/2013, τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι την αθροιστική συμπλήρωσή τους (στο παράδειγμα έως τις 15/11/2013, όταν συμπληρώνει το 58ο έτος).
Καθεστώς βαρέων - ανθυγιεινών
  • Για τη λήψη πλήρους σύνταξης από εργαζόμενο ο οποίος είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά, πέραν της ημερολογιακής συμπλήρωσης του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας όπως αυτό διαμορφώνεται κατ' έτος, θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε μέχρι τη θέση σε εφεδρεία οι 7.500 ημέρες ασφάλισης στον καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών.
  • Επομένως ο χρόνος που υπολείπεται από τα 7.500 έως και τα 10.500 ημερομίσθια μπορεί να συμπληρωθεί με το χρόνο της εφεδρείας ή με οποιοδήποτε άλλο πραγματικό χρόνο ή χρόνο προαιρετικής ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού ή με πλασματικό χρόνο που έχει κατά την έναρξη της εφεδρείας αναγνωρισθεί ως συντάξιμος.

  • ΠΗΓΗ imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: