Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΠΑΠΑΡΗΓΑ «Για 15 χρόνια θα μας στύβουν»

thumb

Mεταξύ… ανύψωσης του αγωνιστικού φρονήματος των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων και προειδοποιήσεων για τα χειρότερα (τα οποία θα έρ­θουν αν αυτή η κυβέρνηση σταθε­ροποιηθεί, όπως είπε η Αλέκα) κι­νούνται οι παρεμβάσεις του ΚΚΕ τις τελευταίες μέρες, με τις οποίες ασκεί δριμεία κριτική απέναντι στη νέα κυβέρνηση του «μαύρου μετώ­που», όπως τη χαρακτηρίζει. «Ελ­πίδα… υπάρχει στην ταξική πάλη», σημειώνει πρωτοσέλιδα ο «Ριζο­σπάστης», ενώ η ηγεσία του κόμ­ματος καλεί τον λαό σε αντεπίθεση, συμπαράταξη με το ΚΚΕ και ρήξη με τα «μονοπώλια» και την Ε.Ε.

Στις πρώτες του αντιδράσεις το ΚΚΕ αναφέρθηκε με τους πιο σκλη­ρούς χαρακτηρισμούς στην κυβέρ­νηση Παπαδήμου, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη στήριξή της από τους τραπεζίτες και τον ΣΕΒ, όσο και τη συμμετοχή του ΛΑΟΣ, «των ιδεολο­γικών απογόνων του δικτάτορα Με­ταξά και των βασανιστών της Μακρονήσου», όπως αναφέρει.
Μάλιστα η Κ.Ε. του κόμματος εξέ­δωσε πολυσέλιδη ανακοίνωση για να σχολιάσει τα καθήκοντα της νέ­ας κυβέρνησης: «Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει ούτε το χρέος, ούτε τα ελλείμματα, ούτε την πιθανή ανε­ξέλεγκτη χρεοκοπία», αλλά «θα πά­ρει μέτρα που αφορούν τη ζωή, το βιοτικό επίπεδο, τα δικαιώματα του λαού για 10-15 χρόνια», υπογραμ­μίζει.
Και ανατρέχοντας στις πάγιες δια­χωριστικές γραμμές με το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, η διακήρυξη το­νίζει ότι το ΚΚΕ:
 «Έγκαιρα προέβλεψε και προει­δοποίησε για την οικονομική κρίση, για το βάθος της στην Ελλάδα, για την αντιλαϊκή θύελλα επώδυνων μέ­τρων μετά τις εκλογές του 2009».
 «Αποκάλυψε τον αντιλαϊκό εξω­ραϊσμό της Ε.Ε., αντιτάχθηκε και αντιπάλεψε την ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ε.Ε. Μόνο το ΚΚΕ εί­πε και συνεχίζει να λέει την αλήθεια στον λαό».
Η σύμπραξη του αστικού μπλοκ εξουσίας σε ένα ενιαίο κυβερνητικό σχήμα, στην αντίληψη των στελεχών του ΚΚΕ:
♦ Δείχνει ότι το αστικό πολιτικό σύ­στημα «δεν μπορεί να κυβερνά όπως κυβερνούσε με την [σ.σ. δικομματι­κή] εναλλαγή. Δεν μπορούν να κου­μαντάρουν και να πείθουν τον λαό, όπως έκαναν μέχρι πριν από λίγο». Μάλιστα η Αλέκα Παπαρήγα διέβλε­ψε ότι οι εκλογές θα αργήσουν κα­θώς, λόγω ακριβώς αυτής της απώ­λειας λαϊκών ερεισμάτων των αστι­κών δυνάμεων, θα γίνουν προσπά­θειες η διάρκεια της κυβέρνησης να ξεπεράσει την 19η Φεβρουαρίου. Με άλλα λόγια το ΚΚΕ, παρόλο που καλεί σε εκλογές προκειμένου να καταγραφεί η λαϊκή διαφωνία, δεν τις βλέπει και πολύ σύντομα…
«Ούτε ώρα χαμένη»
♦ Ανεβάζει τον πήχη των αγώνων πολύ ψηλά, γι’ αυτό καλούν να μην πάει «ούτε ώρα χαμένη». Αντιθέ­τως ζητούν «πριν η κυβέρνηση κά­νει το πρώτο βήμα, το εργατικό, το λαϊκό κίνημα της νεολαίας και των γυναικών πρέπει να κάνει δύο βή­ματα εμπρός». Και μάλιστα – κατά το ΚΚΕ πάντα – κάνει πιο επιτακτι­κή την ανάγκη για άμεση διαμόρ­φωση ενός ενιαίου λαϊκού μετώ­που. Χαρακτηριστικά σημειώνεται στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύ­που της περασμένης Παρασκευής, ημέρας ορκωμοσίας της κυβέρνη­σης Παπαδήμου: «Πρέπει να γίνει γεγονός και το λαϊκό μέτωπο που θα αντιπαρατεθεί με την κυβέρνη­ση του μαύρου μετώπου, με τα μο­νοπώλια και την εξουσία τους».
Άλλωστε, η Αλέκα Παπαρήγα σε ομιλία της σε συγκέντρωση της ΚΝΕ στο Σπόρτινγκ την Κυριακή προσδι­όρισε ως καθοριστικό παράγοντα των τελευταίων εξελίξεων (παράγο­ντα που «ανέδειξε τις ρωγμές στο αστικό πολιτικό σύστημα» και τη «δυσκολία διαχείρισης της κρίσης») τους μεγάλους λαϊκούς κι εργατι­κούς αγώνες και τις λοιπές «ανεβα­σμένες μορφές πάλης» (καταλήψεις κ.λπ.). Καθώς επίσης και το ότι «μέ­σα στο κίνημα αρχίζει να δυναμώνει ένας ριζοσπαστισμός που είναι πολύ πιο μπροστά, ασύγκριτα πιο μπροστά από τα πιο προωθημένα συνθήματα της εξέγερσης του Πο­λυτεχνείου». Και αντιδιέστειλε αυ­τά τα στοιχεία με τα «γιαούρτια», τις «μούντζες», το κίνημα των αγανα­κτισμένων κ.λπ.
Ο Περισσός πάντως καλεί τους ερ­γαζόμενους να βγάλουν τα συμπεράσματά τους από τη συγκεκριμένη κυβερνητική σύμπραξη και να συ­νειδητοποιήσουν ότι είναι αυταπάτη η αλλαγή με κυβερνήσεις συνεργα­σίας, ακόμη και αντιμνημονιακών, χωρίς τη ρήξη με τα μονοπώλια…
ΠΗΓΗ topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: