Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Ακροδεξιά… γονίδια

thumb

Ο εξαντλητικός συγχρωτισμός -με τη συστηματική διαμεσολά­βηση των media  - της ελληνι­κής κοινωνίας με τα φληναφήματα του ΛΑΟΣ ενδεχομένως έχει συμβάλει στον αποχρωματισμό της ακροδεξιάς ιδεο­λογίας του. Καθώς οι καιροί είναι τόσο… πονηροί που έχουν οδηγήσει τον ΛΑΟΣ σε κυβερνητικές καρέκλες, καλό είναι να ξαναθυμηθούμε τι είναι και τι πρε­σβεύει η ακροδεξιά «κουλτούρα» του, μέσα από «σταράτες» κουβέντες νυν και πρώην εξεχόντων στελεχών του.

Ας ξεκινήσουμε από το (μαύρο) πα­ρελθόν και τονΚωνσταντίνο Πλεύρη (πατέρα του σημερινού βουλευτή του ΛΑΟΣ, Θάνου). Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, για όσους δεν θέλουν να θυμού­νται, ή δεν γνωρίζουν, υπήρξε υποψή­φιος με το ψηφοδέλτιο του ΛΑΟΣ στην Α’  Αθήνας στις βουλευτικές εκλογές του 2000_. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (28.1.2007), «είναι ο ιδρυτής της ναζιστικής ομάδας “Κόμ­μα 4ης Αυγούστου”, σύμβουλος του Αρχηγείου Στρατού επί χούντας και δι­ευθυντής του γραφείου τού - αλήστου μνήμης - αρχιχουντικού Ι. Λαδά». Στο ίδιο δημοσίευμα παρουσιάζεται η ιδε­ολογική ταυτότητα του Κ. Πλεύρη, η οποία προφανώς εκτιμήθηκε δεόντως από τον Γ. Καρατζαφέρη για να τον προτείνει ως υποψήφιο του κόμματός του:«Ουδέποτε έκρυψα την ιδεολογία μου και είναι τιμή μου που συνειργάσθην με το Στρατιωτικό Καθεστώς της 21ηςΑπριλίου».
Aκροδεξιά ιδεολογία
Καθώς μιλάμε για ακροδεξιά ιδεο­λογία, ο Κ. Πλεύρης έχει φροντίσει με θάρρος και σαφήνεια να τοποθετη­θεί. Είναι αυτός που έχει γράψει ότι το να είναι κανείς Εβραίος σημαίνει: «Να ψεύδεται, να ψευδορκίζεται, να εξα­πατά, να γίνη τοκογλύφος και όταν έρ­θει η ώρα δολοφόνος χριστιανών». Ότι οι Εβραίοι είναι «Άπλυτοι, αξύριστοι, τοκογλύφοι, που πιστεύουν στην εξο­λόθρευση των εθνών...». Ότι πρέπει να υπενθυμιστεί στους Εβραίους πως «οι Ναζί άφησαν αρκετόν υπόλοιπον από σας», ότι οι ναζί συγκέντρωναν σε στρατόπεδα τους Εβραίους «για να τους στείλουν, μετά τον πόλεμον, στην Μαδαγασκάρην, διά να απαλλαγή η Ευ­ρώπη από την παρασιτικήν παρουσίαν των», ότι «αι απόψεις του Αδόλφου Χίτ­λερ διά τους Εβραίους ήσαν απολύτως ορθαί» και ότι ως εκ τούτου στη σημε­ρινή Πολωνία «καλώς κάνουν και δια­τηρούν το στρατόπεδο (Άουσβιτς) εις καλήν κατάστασιν, δι­ότι ουδείς γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον».
Επίσης, κατά τον Κ. Πλεύρη, «ο Στρατηγός Πι-νοσέτ ανέτρεψε το εβραιομαρξιστικό καθεστώς του Αλλιέντε κι επέβαλε Εθνικήν Τάξιν στην Χιλήν», ενώ συνεχίζει λέγοντας ότι «οι στρατιώται των SS  επολέμησαν ηρωικώς αλ­λά τελικώς επεβλήθη η υλική υπεροχή των Συμμάχων. Στον πόλε­μον ανδρών εναντίον μα­ζών, επεκράτησαν αι μάζαι» και ότι «οι άντρες των SS (είχαν) αγωνιστικόν ήθος. Ιδεολογικά πιστεύω. Παράστασιν και τρόπο ζωής. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι δεν ήσαν εγκληματίαι... αυτοί οι άνδρες υπηρέτησαν την πατρίδα των και την Ευρώπην με ηρω­ισμό... είχαν υψηλόν φρόνημα και την αίσθησιν τιμής... απετέλουν διά την εποχήν τους το καύχημα της Λευκής Φυλής» (από το πόνημα του Πλεύρη με τίτλο «Οι Εβραίοι»).
Επίσης, είναι ο ίδιος που έχει γρά­ψει ότι «η νομιμοποίησις του ΚΚΕ ση­μαίνει ηθικήν και πολιτικήν δικαίωσιν του συμμοριτισμού», ότι «κατασυκο­φαντείται ο ναζισμός», ότι «η μεγάλη μάζα που εντάσσεται στο ΚΚΕ ανήκει σε ανθρώπους που χρειάζονται ψυχι­ατρική περίθαλψη», ότι «τόσον ο μαρ­ξισμός όσον και η γαλλική επανάστασις του 1789 κατήργησαν την οικογένει-αν και επέβαλαν την κοινογαμίαν» και ότι «ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος επίστευε ειλικρινώς στην δημοκρατίαν...». (Κ. Πλεύρης, «Θέματα Πολιτικής Κοινω­νιολογίας»).
Το «ένδοξο» παρόν
Ας ρίξουμε και μια ματιά στο ένδοξο (υπουργικό πλέον) παρόν του ΛΑΟΣ. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, στο πόνημά του «Οι Εβραίοι», εκτός από τον Χίτλερ και τα «Ες-Ες», εκφράζει τη συμπάθειά του και τις ευχαριστίες του σε ένα και μοναδικό πρόσωπο: «Ευχαριστώ τον Άδωνι Γεωργιάδη, που είχε το θάρρος να παρουσιάση το βιβλίον στην τηλεόρασιν»...
Ποιος είναι ο υπουργός Μάκης Βορίδης; Ας αφήσουμε τη ναυαρχίδα («Κα­θημερινή», 14.10.2007) του συγκροτή­ματος Αλαφούζου να μας τον συστήσει, σημειώνοντας απλώς ότι τώρα το συ­γκρότημα του Φαλήρου κάνει κάθε τι για να αμβλύνει το ακροδεξιό προφίλ του ΛΑΟΣ. Έγραφε, λοιπόν, η «Καθη­μερινή»:
«Ο Βορίδης εμφανίστηκε στον ακρο­δεξιό χώρο λίγο πριν από το 1980. Τέσσερα χρόνια μετά ο Βορίδης εκλέγεται πρόεδρος της νε­ολαίας ΕΠΕΝ (το κόμμα που ίδρυσε ο   Παπαδόπουλος το 1983 από τον Κορυδαλλό)... Σε μια θυελλώδη συνεδρίαση, στις 15 Μαρτίου 1985, ο Μ. Βορίδης διαγράφε­ται από το σύλλογο φοιτη­τών της Νομικής λόγω της ακροδεξιάς του  δράσης (...). Μερικούς μήνες με­τά, ο διαγραμμένος επι­κεφαλής ομάδας “ΕΠΕ­Νιτών”  πολιόρκησε τη Νομική με τσεκούρια και σιδηρολοστούς.
Το 1994  ο Μ. Βορίδης ιδρύει το “Ελληνι­κό Μέτωπο”, ενώ λίγο μετά εκδίδει την εφημερίδα  “Ελληνικές Γραμμές”. Στο κόμμα μετέχουν η νεο­φασιστική ΕΝΕΚ, αλλά και πολλά στε­λέχη της ΕΠΕΝ. Αγαπημένος τουστό­χος οι μετανάστες, κυρίως οι Αλβανοί (...). Στις 18 Οκτωβρίου 1997, ο Λεπέν αναγνώρισε το “Ελληνικό Μέτωπο”. Το 2005, λίγο πριν το “Ελληνικό Μέτωπο” προσχωρήσει στο ΛΑ.Ο.Σ., ο Βορίδης έκανε επίδειξη της ισχύος του φέρο­ντας τον Λεπέν στην Αθήνα για να πα­ραστεί στο γάμο του. Κουμπάρος στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του κ. Βορίδη ένας άλλος Γάλλος ακροδεξιός, ο αντιπρόεδρος του Front  National , ο ΚαρλΛανγκ».
Να κλείσουμε και με τον μεγάλο αρ­χηγό Γ. Καρατζαφέρη, αφήνοντάς τον να μας συστηθεί με τα δικά του τα λό­για, όπως ο ίδιος τα είπε σε ομιλία του στις 20.10.2002 στην Κόρινθο:
«Πρώτον, δεν είμαι Εβραίος. Ας το πει αυτό και ο πρωθυπουργός. Δεύτε­ρον, δεν είμαι κομμουνιστής. Ας το πει αυτό και ο κ. Καραμανλής. Τρίτον, δεν είμαι ομοφυλόφιλος. Αυτό δεν μπο­ρούν να το πουν πολλοί».
Ας ρίξουμε μια ακόμη ματιά σε ένα δημοσίευμα της «Καθημερινής», 14.10.2007, τότε που οι Αλαφούζοι δεν είχαν κανέναν λόγο να ξεπλύνουν την ακροδεξιά οσμή του Καρατζαφέ­ρη: «Ο αντισημιτισμός ήταν για χρόνια το αγαπημένο θέμα του Γ. Καρατζαφέ­ρη. Πολύ πριν ιδρύσει τον ΛΑ.Ο.Σ., βου­λευτής ακόμη της Ν.Δ., είχε ιδρύσει τη “Νέα Ελπίδα”, κάτι μεταξύ μη κερδο­σκοπικής εταιρείας και πολιτικού φο­ρέα, μέσω του οποίου είχε κάνει δη­μόσια ανοίγματα στη  “Χρυσή Αυγή”  και στους “άξιους αγωνιστές της”  (...). Για την υπερνομαρχία Αθηνών είχε συμπε­ριλάβει τέσσερις γνωστούς “χρυσαυγίτες”  (...). Οι σχέσεις του Γ. Καρατζαφέ­ρη με το νεοφασιστικό χώρο καθώς και με τα χουντικά κατάλοιπα καθορίστη­καν πολύ συχνά από την αμοιβαία κα­χυποψία.
Περιφρονώντας την Ιστορία
Από κάποιο καπρίτσιο της Ιστορίας (η οποία, εκτός του ότι επαναλαμβάνεται, συνήθως ως φάρσα, τιμωρεί ανελέηταόσους την περιφρονούν) οι προγραμματικές δηλώσεις της εθνοσωτήριας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. - ΛΑΟΣ συνέπεσαν με την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Ίσως δεν υπάρχει πιο παραστατική εικόνα της χρεοκοπίας του μεταπολιτευτικού σκηνι­κού από το γεγονός ότι ο Χρήστος Παπουτσής, ένας από τους εξεγερθέντες του Πολυτεχνεί­ου το 1973... εξελίχθηκε σε υπουργό Προστα­σίας του Πολίτη (το ιστορικό «Δημόσιας Τά­ξης» ακούγεται καλύτερα), είναι ομοτράπεζος στο Υπουργικό Συμβούλιο με τον Βορίδη, τον Άδωνι, τον Γεωργίου και τον Ροντούλη, σε μια κυβέρνηση που λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τον Καρατζαφέρη. ΣυμπέρασμαΗ Ακρο­δεξιά τώρα (38 χρόνια μετά) δικαιώνεται!
Τις προηγούμενες δύο μέρες, στη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων, ακούσα­με στη Βουλή πολλούς πανηγυρικούς. Θα στα­θούμε μόνο σε δύο - τρεις αποστροφές του λόγου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών Ευ. Βενι­ζέλου, ο οποίος είδε στη συγκυβέρνηση με τον ΛΑΟΣ (και τη Ν.Δ.) την ανατολή ενόςνέ­ου πολιτικού πολιτισμούο οποίος, όπως είπε, μας επι­βάλλει ναξαναγνωριστούμε. Με ποιον; Με τον Καρατζαφέρη και τον ΛΑΟΣ;
Πάντως, αν για κάτι δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, είναι πως έχει φροντίσει να κρύψει τις πεποιθήσεις του. Ως προς αυτό έχει υπάρξει κρυστάλλινοςΑς απολαύ­σουμε τις - συνοπτικές - συστάσεις του μέσα από τον λόγο και τα γραπτά του  ίδιου (σ.σ.: τα  συλλέξαμε  από δημοσιεύματα της «Ελευθε­ροτυπίας» και του «Ριζοσπά­στη»).
Σε συνέδριο του κόμμα­τός του, σε «διάλογο» με τους συνέδρους, ο Καρατζαφέρης ξεκαθαρίζει: «Με ρωτούν “κ. Καρατζαφέρη, εί­στε με την 21η Απριλίου;”. Απαντώ: Με την 21η Απριλίου ήμουναΜε την 22α Απριλίου δεν ήμουνα. Διότι την 22α Απριλίου έπρεπε οι φαύλοι να έχουν πληρώσει. Αυτό ήταν το λάθος. Αυτό το λάθος πληρώνουμε σήμερα». Οι οπαδοί σηκώνονται όρθιοι και κραυγάζουν «Ε-πα-νά-στα-ση»Λίγο νωρίτερα είχε ακου­στεί και το συμβολικό «Ελλάς Ελλήνων Χριστι­ανών».
Στην αρθρογραφία της εφημερίδας του «Άλ­φα 1» ο Καρατζαφέρης επιδιώκει τη συστημα­τική παραχάραξη της Ιστορίας εξαγνίζοντας τη χούντα των συνταγματαρχών. Σε αφιέρωμά της για την 21η Απριλίου, η «Άλφα 1» διεκτρα­γωδεί την προδικτατορική κατάσταση («Ποια δημοκρατίαΤου Πέτρουλα; Των Λαμπράκη­δων; Του ΑΣΠΙΔΑ;») και εξυμνεί τα «επιτεύγ­ματα» της χούντας («Λογοκρισία; Φυσικά.Σε ποιους; Σε αυτούς που οι δημοκρατικοί αγανα­κτισμένοι πολίτες βάζανε μπουρλότο στις εφη­μερίδες τους μπροστά στα γραφεία τους; Φό­βος; Ποιος φόβοςΠου κοιμόντουσαν τα νοι­κοκυριά με ανοικτές τις μπαλκονόπορτές τους ή ακόμα στον κήπο χωρίς μανδρότοιχους; Που περπατούσαν όποια ώρα του 24ώρου ήθε­λαν ανενόχλητοι; Χωρίς εγκληματίες, χωρίς λαθρομετανάστες, χωρίς ληστές και βιαστές; Ποια πέτρινα χρόνια της χούντας; Όταν δεν υπήρχε ούτε 0,5% ανεργία; Όταν για να βρεις άστεγο εργάτη έπρεπε να ψάχνεις με το φανάρι του Διογένη; Όταν το δολάριο είχε 30 δρχ. σταθε­ρά για πολλά χρόνια; Όταν η λίρα είχε σταθερή τιμή 300 δρχ.;».
Συγκρίνοντας τη  διακυ­βέρνηση της χώρας από τη χούντα και από το ΠΑΣΟΚ η εφημερίδα του Καρατζαφέρη γράφει το 2002: «Ε, λοιπόν, φίλοι αναγνώστες, ζήσαμε μια δεκαετία δημοκρατίας με το “πουλί” του Ανδρέα να δι­αμορφώνει πολιτική (θυ­μηθείτε  περιπτώσεις  συζύ­γων διοικητών τραπεζών και υπουργών) και ζήσαμε μια επταετία  με το πουλί της χούντας να ξεπετάγεται από τις στάχτες. Συγκρίνατε και κρί­νατε: Ελλάς Ελλήνων Χριστι­ανών ή Ελλάς Αλβανών Λα­θρομεταναστών; Λαλιώτης ή Παττακός στα δημόσια έρ­γα; Μακαρέζος και  καθηγητής Κούλης στα οικο­νομικά ή Γιάννος και Χριστοδουλάκης; Έλληνες Αξιωματικοί ή Σιωνιστές Αξιωματού­χοι;».
Από κάποιο καπρίτσιο (ή μάλλον περιφρό­νηση της Ιστορίας) σήμερα το ΠΑΣΟΚ επωάζει αμέριμνο το αυγό του φιδιού...

Δεν υπάρχουν σχόλια: