Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Στο ΣτΕ δικηγορικοί σύλλογοι κατά της απελευθέρωσης του επαγγέλματός τους

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 32 από τους 63 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, ζητώντας να ακυρωθεί η απόρριψη της αίτησής τους, με την οποία ζητούν να επανέλθει σε ισχύ το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από την απελευθέρωση του επαγγέλματός τους.

Ειδικότερα, οι Σύλλογοι στην 99 σελίδων προσφυγή τους υποστηρίζουν ότι το άνοιγμα του δικηγορικού επαγγέλματος είναι αντισυνταγματικό, αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη νομολογία (παλαιές αποφάσεις) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και των ελληνικών δικαστηρίων.
Για το λόγο αυτό ζητούν την επαναφορά του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την άσκηση του επαγγέλματός τους.
radio9.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: