Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Toπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ελληνικού Αργυρούπολης

Κανένας μόνος του στη κρίση!
Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!
Δεν υπάρχουν σχόλια: