Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ του Νίκου ΔόικουΔεν είναι τυχαία η λυσσαλέα εμμονή της Ελίτ στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Μετά την Αμερικανική κατάρρευση του ’08 και τους μετασεισμούς της Ευρωπαϊκής περιμέτρου το ’10-‘11, Γαλλία και Γερμανία συνιστούν το έσχατο μετερίζι. Μην γελιόμαστε, βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με την δι-εθνική Ελίτ των κερδοσκόπων.
Δηλαδή με την συμπυκνωμένη έκφραση ενός επιθετικού οικονομικού και πολιτισμικού μονισμού, που επιδιώκει απροκάλυπτα πλανητική επικράτηση. Εάν απέμειναν ίχνη πολιτικής αυτονομίας και κοινωνικής εγρήγορσης είναι η ώρα της αντεπίθεσης. Όχι αύριο, τώρα, και με άμεσες θεσμίσεις σε δύο επίπεδα : ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ.
1)Με την συγκρότηση Εθνικών, Ενωσιακών (στην ΕΕ) και Ομοσπονδιακών (στις ΗΠΑ) μηχανισμών εποπτείας στην κεφαλαιακή διακίνηση. 2)Με την σύσταση Οργανισμών (οίκων) Αξιολόγησης, ενωσιακού, ομοσπονδιακού και διακυβερνητικού χαρακτήρα και 3) με την «απόσυρση» των τοξικών προϊόντων   από τις Χρηματιστηριακές και Χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.   
Να εξοβελιστούν παράγωγα, CDS (Credit Default Swaps, τιτλοποιημένα προϊόντα κατά της επισφάλειας των υποχρεώσεων μιας χώρας), ABS-CDO (Asset Backed Securities-Collateralized Debt Obligation, προϊόντα τιτλοποιημένων απαιτήσεων έναντι χορηγούμενων δανείων), αναφέρω  ενδεικτικές περιπτώσεις για να κατηγοριοποιήσω εκείνες τις “συνήθειες” της ασύδοτης αγοράς, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο Κρατικές Οικονομίες. Ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με ελεγχόμενα από την Ελίτ media, τα οποία αναλαμβάνουν την καταρράκωση της εικόνας των εν λόγω οικονομιών και την δημιουργία του απαραίτητου κλίματος για την κερδοσκοπική επίθεση. Σε μιαν ένωση ανομοιογενών οικονομιών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή, οι οποίες παρόλα αυτά συναποτελούν  μιαν εντυπωσιακής ποικιλίας πολύ-τομεακή οικονομική δύναμη, η Πολιτική Ενοποίηση και η απεμπόλιση από την ECB της πολιτικής του «σκληρού» Ευρώ θα έπρεπε να αποτελούν τα κύρια προτάγματα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                                                                             ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Για να είναι βιώσιμο και  αειφόρο ένα ανθρωποκεντρικό οικονομικό σύστημα
προϋποθέτει τουλάχιστον : 1) Αυτοματισμό  μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. 2) Οικονομία ελεγχόμενης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με την ενεργό παρουσία του κράτους, των ενώσεων και της ίδιας της κοινωνίας. 3) Διαφάνεια και ρυθμιστική νομιμότητα των πλανητικών οικονομικών συναλλαγών. Επαναφορά των περιφερειακών ελεγκτικών μηχανισμών στις κεφαλαιακές διακινήσεις και συναλλαγές και 4)Αντιμονοπωλιακούς, αντικαρτέλ διακανονισμούς με στόχο την κινητροδότηση της επιχειρηματικής αποκέντρωσης, της περιφερειακής οικονομίας και μιας νέας επιχειρηματικότητας ταυτοποιημένης με διακριτά πρόσωπα, κοινωνίες και κράτη.


www.nikosdoikos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: